Oppdrett

Vi produserer vinsjer, nokker, tromler og andre spesialmaskiner for bruk i oppdrettsnæringen. I tillegg designer vi og setter sammen hydrauliske systemer samt forhandler kraner fra vår leverandør Iron Fist i Italia.

Vinsjene våre dekker ett spekter fra 10 - 100 tonn og kan leveres med strekkmåling og fjernstyring etter ønske.

Nokker fra 0.5 - 5 tonn for montering på søyle eller i rekke kan leveres med fotpedal eller fjernstyring.

Alle vinsjer og nokker leveres normalt med integrert brems og lukkede tannkranser, men andre løsninger er mulig.

Tromler for håndtering av avlusningsposer og nøter produseres med henblikk på å kunne flyttes fra fartøy til fartøy eller til lagring på land med enkle grep.

Kranene våre kommer fra en svært fleksibel leverandør i Italia som gjerne tilpasser produkter til våre kunder. Produktene er dimensjonert for å brukes mye og hardt, og kombinert med vår kompetanse kan vi komme frem til gode løsninger for våre kunder.

Hydraulikksystemene våre er satt sammen av gode komponenter fra leverandører vi har jobbet med lenge og godt dokumentert.