Knekkarm Teleskop

Knekkarmskraner med utskyter er de mest anvendelige marine kran typene. Du får god styrke i konstruksjonen gjennom at alle ledd og armer er lineære samtidig som produktet blir fleksibelt og enkelt å manøvrere inn mot sitt eget senter.
Vi anbefaler alle våre kunder å kjøpe kraner som er sandblåst og metallisert når de skal stå på en båt og vi på vår side sikrer at ventiler og annet utstyr er så beskyttet som mulig.

Fleksibilitet og kunde spesifikke design er mulig så det er bare å komme med ønsker.
Service er en selvfølge og vi kan tilby sertifisering av applikasjoner som kommer inn under sjøfartsdirektoratet. Vi er mobile og foretar service der kundene er.

Kranene listet under representerer bare de største ferdig prosjekterte i sin tm-klasse. Større eller mindre kan være tilgjengelige.