Spennende Installasjon

Vi har fått oppdraget med å levere nye 25 t kombivinsjer til Tråleren Nystrøm. Båten skal fortsatt være rigget som tråler på dekk, men skal i tillegg ha utstyr for snurrevad montert i ett rom nede ved kjølen.

Vedlagte bilder har vi fått fra Arnt Inge Nygård. De er tatt mens vinsjene blei plassert på plass i dokka hos Solstrand Verft.

Dette er ett spennende konsept der det stilles høye krav til vinsjeutrustningen. Det er selvfølgelig ikke enkelt å gjøre vedlikehold på utstyr som monteres lik, men i tillegg har tauet fra den fremste vinsjen ca. 45 gra vinkel ut fra leggeapparatet slik at det er designet for å håndtere veldig store krefter.