Kranleveranse til Alsaker Fjordbruk

Alle kranene montert og testet

I forbindelse med Alsaker Fjordbruk sin utvikling av kjemikaliefri avlusing fikk vi lov til å tilby det som i utgangspunktet skulle være 3 relativt store kraner. Kranene er i aller høyeste grad tilpasset bruken om bord på Riga, og fleksibiliteten til vår utmerkede leverandør Iron Fist i Italia kom helt og fult til sin rett i denne prosessen.

Kranene vi endte opp med å levere er 60 tm knekkarmskraner med 15 meter rekkevidde. Alle kranene har vinsj og fjernkontroll, er designet etter marine direktivet og godt dimensjonert for den typen jobb de skal utføre. Vi fikk også oppdraget med å sertifisere kranene ombord på Riga.