6 tonn ankervinsjer for BV klassing

Testingen av slike vinsjer med krav til høy holdekraft på bremsen er ikke bare enkelt. Vi måtte byggen denne testriggen spesielt for dette prosjektet. Wire med høy bruddlast måtte også kjøpes inn.

Med over 50 tonn på jekken strekkes wiren godt, men bremsen holder uten problemer og utstyret godkjennes uten problemer av Bureau Veritas som var tilstede på FAT her hos oss like før jul.

Det er selvfølgelig viktigst at produktene fungerer godt når de skal leveres til kunde, men god overflatebehandling er også viktig.

Her har vi lagt siste strøket på ankervinsjene før de sendes til Erko Seatrans.