Kranleveranse til Alsaker Fjordbruk

Alle kranene montert og testet
I forbindelse med Alsaker Fjordbruk sin utvikling av kjemikaliefri avlusing fikk vi lov til å tilby det som i utgangspunktet skulle være 3 relativt store kraner. Kranene er i aller høyeste grad tilpasset bruken om bord på Riga, og fleksibiliteten til vår utmerkede leverandør Iron Fist i Italia kom helt og fult til sin rett i denne prosessen.

Kranene vi endte opp med å levere er 60 tm knekkarmskraner med 15 meter rekkevidde. Alle kranene har vinsj og fjernkontroll, er designet etter marine direktivet og godt dimensjonert for den typen jobb de skal utføre. Vi fikk også oppdraget med å sertifisere kranene ombord på Riga.

blog
SMV Hydraulic AS
11.06.2018 10:48
Vi har fått oppdraget med å levere nye 25 t kombivinsjer til Tråleren Nystrøm. Båten skal fortsatt være rigget som tråler på dekk, men skal i tillegg ha utstyr for snurrevad montert i ett rom nede ved...
SMV Hydraulic AS
22.02.2017 14:14
Denne uken har vi jobbet med å installere de nye kranene på E H Senior. Begge kranene er på 26 tm, men den fremme er 9 meter lang og har to vinsjer, den bak "bare" 8 meter lang med en vinsj og notrull...
SMV Hydraulic AS
08.02.2017 13:54
Vi har vert så heldige å få tak i noen bilder fra den gangen vi fortsatt het Seljeseth Mek. Verksted As og Båtservice As.
SMV Hydraulic AS
07.02.2017 12:35
Erko Seatrans sin kraner IFG40000EX6, IFG40000EX8 og IFG60000ET3 sertiferes av oss i dag.
SMV Hydraulic AS
24.01.2017 14:59
Nå Er året godt i gang og vi jobber for fult med de prosjektene vi har med oss fra i fjor. Utstyret til Stokke Senior et på veg i overflatebehandling. Umiddelbart etter det begynner vi å sveise på ser...